درباره ما محمدداود نصیری الحسینی:

نویسنده، محقق و پژوهشگر در زمينه‌هاي: علوم نوین در اسلام و روانشناسی موفقیت

"ویراستار" و "مشاورتالیف" ده ها جلد کتاب در موضوعات گوناگون

صاحب تاليف كتاب‌هاي:
علوم نوین در اسلام
آموزش تندخوانی و تکنیک های خواندن سریع

تندخوانی، بهبود تمرکز و حافظه

مغزمتفکر

محرک موفقیت
اسلام علمی ترین دین بشریت
لطفا استامينوفن نباشيد
ابصار

مدرس دوره های:

تندخوانی و روشهای جدید مطالعه

مقاله نویسی و روش های نوین جستجو مقالات

فن بیان و سخنوری قدرتمند

نویسندگی کتاب "از نگارش تا فروش"

موفقیت با قدرت ذهن