کتاب اسلام علمی ترین دین بشریت

اسلام، علمی ترین دین بشریت، کتابی است که احکام و دستورات دين مبين اسلام را از ديد علوم پزشكي، بيولوژي و روانشناسي، مورد بررسي قرار داده و فوايد اجراي اين احكام را با استناد به منابع و اسناد علمي معتبر، بيان نموده است. این کتاب همچنین به خطرات و تهدیدات نوین که علیه مسلمانان به کار گرفته شده نیز اشاره داشته است.

مشاهده جزئیات